Повідомлення про підсумки голосування

 

Шановний акціонер ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»!

 

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ», що відбулися 20.04.2012 року:

№ п/п

Питання порядку денного

Рішення прийняті по питанню порядку денного

Підсумки голосування

1.

Обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» в складі чотирьох осіб:

Голова комісії – Привалова Р.Р.; члени комісії –  Плахотна Т.О., Ключко Н.О., Новодон М.В.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

2.

Затвердження порядку денного загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

Затвердити   порядок денний загальних зборів акціонерів
ПАТ  «ВМЗ».

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

3.

Затвердження регламенту проведення загальних зборів ПАТ «ВМЗ»

Затвердити   регламент проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВМЗ»

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

4.

Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2012 рік.

 

1 Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

2. Роботу дирекції ПАТ «ВМЗ» в 2011 році визнати задовільною.

3. Затвердити основні напрямки діяльності  товариства  на 2012 рік.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

5.

Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік, затвердження рішень прийнятий наглядовою радою за 2011рік та кошторису наглядової ради на 2012 рік.

 

1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік. 2. Затвердити рішення прийняті наглядовою радою ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік.

3. Роботу наглядової ради ПАТ «ВМЗ» в 2011 році визнати задовільною.

4. Затвердити кошторис  наглядової ради ПАТ «ВМЗ» на 2012 рік.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

6.

Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік.

 

1. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік.

2. Роботу ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» в 2011 році визнати задовільною.

3. Затвердити  кошторис ревізійної комісії  ПАТ «ВМЗ» на 2012 рік.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

7.

Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік.

 

1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ВМЗ» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової  звітності ПАТ «ВМЗ» за 2011 рік.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

8.

Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2011 році..

 

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку   за 2011 рік:

- на поповнення резервного капіталу  - 244070грн.;

- на виплату дивідендів – 10681359,60грн.

2. Залишити нерозподіленим  прибуток за 2011 рік в розмірі 241773,04грн., відобразивши  у балансі, як нерозподілений прибуток.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

9.

Затвердження  розміру річних дивідендів за 2011 рік.

 

1. Виплатити з прибутку за 2011 рік  дивіденди за 2011 рік  у розмірі 0,40грн.  на одну акцію.

2. Дивіденди розподілити пропорційно кількості простих акцій.

Затвердити рішення про виплату дивідендів та затвердити розмір річних дивідендів за 2011 рік у розмірі  0,40грн. на одну просту акцію.

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:

- акціонерам юридичним особам – шляхом перерахування дивідендів на їх банківський рахунок;

-акціонерам фізичним особам – шляхом перерахування дивідендів поштовим переказом або через касу товариства. Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів акціонерам здійснити за рахунок акціонерів.

Доручити Наглядовій раді визначити строк виплати дивідендів.

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

10.

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ

 

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ВМЗ», шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ВМЗ».

3. Доручити дирекції ПАТ «ВМЗ» забезпечити його державну реєстрацію.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

11.

Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію

1. Зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до Положення  про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до Положення  про дирекцію Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до  Положення  про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ВМЗ» не вносити.

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

12.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

 

1.Припинити повноваження  голови та членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ»: Лазарев Л.В., Распорський В.П.,Распорська Т.В., Шутова А.П.,Камінський П.В..

2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати  наглядову раду ПАТ «ВМЗ» у кількості пятьох осіб строком на  рік  з запропонованих кандидатів: Лазарев Л.В., Распорський В.П.,Распорська Т.В., Шутова А.П.,Камінський П.В..

4 Вважати повноваження обраних членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5. Встановити, що члени наглядової ради ПАТ «ВМЗ» Лазарев Л.В. та Распорський В.П. здійснюють свої повноваження на платній основі, а саме розмір їх винагороди на місяць складає:

Встановити, що інші члени наглядової ради ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради  ПАТ «ВМЗ».

7. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з членами наглядової ради  ПАТ «ВМЗ».

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

13.

Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.

 

1. Припинити повноваження  Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»: Хавікова В.В., Нікітенко О.О., Черніго С.М., Маслова В.Г., Белашової О.І.

2. Вважати повноваження Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати Виконавчу дирекцію ПАТ «ВМЗ» у кількості пятьох осіб строком на  рік  з запропонованих кандидатів: Хавікова В.В., Нікітенко О.О., Черніго С.М., Маслов В.Г., Белашова О.І.

4 Вважати повноваження обраних членів виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5. Встановити, що члени виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Виконавчої дирекцією ПАТ «ВМЗ».

7. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з членами виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ».

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

14.

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

 

1. Припинити повноваження  голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»: Губа І.О., Микита Я.Б., Нечипоренко С.А..

2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати  ревізійну комісію ПАТ «ВМЗ» у кількості трьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Губа І.О., Микита Я.Б., Нечипоренко С.А..

4Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5.Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6.Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії  ПАТ «ВМЗ».

7.Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ»  підписати від імені Товариства  договори з членами ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ».

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

15.

Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів (договорів, угод) від імені ПАТ «ВМЗ» 

 

1. Попередньо схвалити рішення про  укладання правочинів (договорів, угод) та затвердити договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та продаж продукції, а

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори та здійснити всі необхідні заходи щодо виконання умов договорів

2. Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «ВМЗ» прийняти остаточне рішення, щодо:

-  визначення банків в яких товариство може отримувати кредити;

-забезпечення порукою  виконання зобов‘язань інших суб’єктів господарювання за цивільно-правовими угодами;

- визначення майна, яке буде предметом застави/іпотеки;

- визначення особи, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

 

«За» 24 927081голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                       Дирекція ПАТ «ВМЗ»

 

Шановний акціонер ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»!

                Повідомляємо Вам, що річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 20.04.2012 року було прийнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам  за 2011 рiк.

Дивiденди   за 2011 рiк будуть виплачуватись згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному станом на 20.06.2012р.

Розмiр дивідендів на одну акцію складає 0,40 грн.

Строк виплати дивідендів - з 25.06.2012р. по 20.10.2012р.

Порядок виплати дивiдендiв:

- акцiонерам - юридичним особам шляхом перерахування дивiдендiв на їх банкiвський рахунок;

- акцiонерам - фiзичним особам, якi є працiвниками товариства шляхом перерахування дивiдендiв на пластиковi картки;

- акцiонерам - фiзичним особам, якi не є працiвниками товариства шляхом перерахування дивiдендiв поштовим переказом або через касу товариства.

Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів  акціонерам - фізичним особам буде покладено на акціонерів.

         Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21

                Дирекція ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»