Збори АТ 2013 року_09.08.2013

 

Шановний акціонер !

Виконавча дирекція Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (скорочено ПАТ «ВМЗ», код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження товариства: Україна, 51600, Дніпропетровська обл.,

м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23)

повідомляє Вас, що на вимогу акціонера, який володіє більше 10% простих акцій товариства,  Наглядова рада скликає

 9 серпня 2013 року о 1300 годині позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВМЗ» за адресою: 51600 Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, (конференц-зал) .

 

Порядок денний позачергових загальних зборів:

    1.   Обрання лічильної комісії.

    2.   Затвердження порядку денного загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

  1. 3.Затвердження регламенту проведення загальних зборів ПАТ «ВМЗ».
  2. 4.Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
  3. 5.Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.
  4. 6.Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 26.06.2013р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 9 серпня 2013 року за адресою проведення зборів з 12 00 годин до 12 50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 05.08.2013р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «ВМЗ»: Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23 в  відділі кадрів. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «ВМЗ» Белашова Ольга Іванівна.

     Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                                    Виконавча дирекція ПАТ «ВМЗ»

Генеральний директор                                                                                                        Хавіков В.В.