Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів за 2021 рік


31.05.2023

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів за 2021 рік

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

 

У зв’язку з прийнятим дистанційними річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 22 грудня 2022 року рішення щодо розподілу та направлення чистого прибутку Товариства за 2021 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями, доводимо до Вашого відома про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

                                  - виплаті підлягають, в межах розподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 31 429 900,62 (тридцять один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) грн. 62 коп. дивіденди за 2021 рік у розмірі 1,177 грн. (одна гривня сімнадцять цілих сім десятих копійок) на одну акцію.

Дивіденди, які будуть нараховані акціонерам-фізичним особам, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1,5% при їх нарахуванні та за їх рахунок, акціонерам –юридичним особам – у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Встановити 06 червня 2023 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів, встановити наступний строк виплати дивідендів акціонерам:

з 08 червня 2023 року по 22 червня 2023 року (включно).

 

Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, але не виключно: направлення в повному обсязі відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 06 червня 2023 року, починаючи з 08 червня 2023 року по 22 червня 2023 року (включно), шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ».

 

   Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів – Передиста Інна Станіславівна, тел. (05658) 3-17-17 .

ПрАТ «ВМЗ»

 

 

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів за 2021 рік.p7s