Дивіденди 2018

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

У зв’язку з прийнятим черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 18 квітня 2018 року рішенням щодо розподілу та направлення чистого прибутку Товариства за 2017 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями, доводимо до Вашого відома про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

-                  виплаті підлягають, в межах розподіленого прибутку за 2017 р. у розмірі 7 209 918,00 грн. дивіденди за 2017 рік у розмірі 0,27 грн. на одну акцію. З вирахуванням податку на доходи з фізичних осіб та військового збору –0,25 грн.;

 

Встановити 29 серпня 2018 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, встановити наступний строк виплати дивідендів акціонерам: з 17 вересня 2018р. по 18 жовтня 2018 року (включно).

 

    

Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, але не виключно: направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 29 серпня 2018р., починаючи з 17 вересня 2018 року по 18 жовтня 2018року (включно), шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ».

 

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів – Губа Інна Олександрівна, тел. (05658) 3-17-17.

ПрАТ «ВМЗ»