Інвесторам та акціонерам 2019 року

І

Оферта 13.08.2019р.     Оферта 13.08.2019р.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про укладення договору за наслідками виконання якого, Распорський Віктор Петрович стане власником контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

 

Приватне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод» повідомляє, що 30.07.2019 року отримало від громадянина України Распорського Віктора Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307308593, місце проживання: вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22, кв.16, м. Днiпро, 49038) повідомлення про укладення договору купівлі-продажу акцій Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», датоване 30.07.2019 року (надалі – Повідомлення про укладення договору).

 

Повідомлення про укладення договору має наступний зміст:

 

«Одержувач 1: Приватне акціонерне товариство

«Верхньодніпровський машинобудівний завод»

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ,

вул. Гагаріна, буд. 23

 

Одержувач 2: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30

 

від Распорського Віктора Петровича

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307308593,

місце проживання: вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22, кв.16, м. Днiпро, 49038)

 

На виконання вимог частини 1 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-YI від 17.09.2008 року я - громадянин України Распорський Віктор Петрович, повідомляю про укладення мною договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) № БВ/02-063/01 від 29.07.2019 року, за наслідками виконання якого, я, Распорський Віктор Петрович, стану власником контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23) (надалі – ПрАТ «ВМЗ») в кількості 16 591 201 (шістнадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча двісті одна) простої іменної акції, загальна номінальна вартість яких 5 806 920,35 грн. (п’ять мільйонів вісімсот шість тисяч дев’ятсот двадцять грн. 35 коп.), що становить 62,1314% від статутного капіталу ПрАТ «ВМЗ».


Повідомлення про укладання договору


 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття громадянином України Распорським Віктором Петрович права власності на контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

 

Приватне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод» повідомляє, що 30.07.2019 року отримало від Распорського Віктора Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307308593, місце проживання: вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22, кв.16, м. Днiпро, 49038) повідомлення про набуття контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23), датоване 30.07.2019 року (надалі – Повідомлення).

 

Повідомлення має наступний зміст:

 

«Одержувач 1: Приватне акціонерне товариство

«Верхньодніпровський машинобудівний завод»

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ,

вул. Гагаріна, буд. 23

 

Одержувач 2: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30

 

від Распорського Віктора Петровича

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307308593,

місце проживання: вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22, кв.16, м. Днiпро, 49038)

 

Згідно зі ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», я - громадянин України Распорський Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307308593, місце проживання: вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22, кв.16, м. Днiпро, 49038) внаслідок придбання акцій ПрАТ «ВМЗ» з урахуванням кількості акцій, які належать мені, став власником контрольного пакету простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05749336, місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23) (надалі – ПрАТ «ВМЗ»)».

  • Кількість акцій, що належали мені – громадянину України Распорському Віктору Петровичу до набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ «ВМЗ» - 8 295 601 шт. (31,0657% статутного капіталу Товариства).
  • Кількість акцій, що належать мені – громадянину України Распорському Віктору Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2307308593, місце проживання: вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 22, кв.16, м. Днiпро, 49038) після набуття права власності на контрольний пакет простих іменних акцій ПрАТ «ВМЗ» - 16 591 201 шт. (62,1314% статутного капіталу Товариства).
  • Найвища ціна, за якою я - громадянин України Распорський Віктор Петрович, придбав акції ПрАТ «ВМЗ» протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакету акцій Товариства включно з днем набуття: становить 1,53 грн. (одна грн. 53 коп.) за 1 просту іменну акцію.
  • Дата набуття мною – громадянином України Распорським Віктором Петровичем контрольного пакету акцій ПрАТ «ВМЗ» «29» липня 2019 року.