дивіденди

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

У зв’язку з прийнятим  черговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 27 квітня 2017 року рішенням щодо розподілу та направлення чистого прибутку Товариства за 2016 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями, доводимо до Вашого відома про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

-                           виплаті підлягають, в межах розподіленого  прибутку за 2016 р. у розмірі 7 209 917,73 грн. дивіденди за 2016 рік у розмірі 0,27 грн. на одну акцію. З вирахуванням податку на доходи з фізичних осіб та військового збору –0,25 грн.;

 

Встановити  18  серпня  2017 рдатою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів кількома частками одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно, встановити  наступний строк виплати дивідендів акціонерам:

 з 01 вересня   2017р.   по 27 жовтня  2017 року (включно).

 

        Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, а саме: направлення  відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку, які мають право на отримання дивідендів, станом на 18 серпня 2017 р.,  шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ». У разі повернення акціонерному товариству коштів, акціонерне товариство забезпечує виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України.

           

 

      Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів – Губа Інна Олександрівна,  тел. (05658) 3-17-17.

ПрАТ «ВМЗ»