Значні правочини

 

 

І. Загальні відомості

 

 

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

 

2. Код за ЕДРПОУ: 05749336

 

3. Місцезнаходження: 51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна 23

 

4. Міжміський код. телефон та факс: (05658) 6-02-21, (05658) 6-05-07

 

5. Електронна поштова адреса: lendina@vmz.com.ua

 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет. яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.vmz.com.ua

 

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

правочинів

 

 

II. Текст повідомлення

 

06.03.2017р. наглядовою радою ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» прийнято рішення про

надання згоди на вчинення значного правочину, предметом якого є: виконання капітального ремонту обладнання.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:

15120 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29177 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента

за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 52%.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ «ВМЗ» значних правочинів направлених на продаж

продукції/послуг було прийнято загальними зборами ПАТ «ВМЗ», що відбулися 14.04.2016р. Загальна кількість

голосуючих акцій 24923505 шт., кількість голосуючих акцій 24886810 шт., що зареєструвались для участі у загальних

зборах. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «За» прийняття рішення- 24886810 шт., «проти»- 0 шт..

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом

ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод » не визначені.

 

III. Підпис

 

І. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона

Латиш Олександр Миколайович (ініціали та прізвище керівника)

07 .03.2017 року

(дата)

несе відповідальність згідно із законодавством

2. Генеральний директор ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод »


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

 

 

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336

3. Місцезнаходження: 51600, м.Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21 , (05658) 6-05-07

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

ІІ. Текст повідомлення

 

10.03.2017р. наглядовою радою ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання додаткової угоди №3/917 на суму 31920000грн. до Договору, предметом якого є: виконання капітального ремонту обладнання.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (з урахуванням додаткової угоди): 33751,2тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29177 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 115,68%.

Рішення про попередне надання згоди на вчинення ПАТ «ВМЗ» значних правочинів направлених на продаж продукції/послуг було прийнято загальними зборами ПАТ «ВМЗ», що відбулися 14.04.2016р. Загальна кількість голосуючих акцій 24923505 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах-24886810 шт.. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «За» прийняття рішення- 24886810 шт., «проти»- 0 шт..

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод » не визначенi.

 

ІІІ. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

2. Генеральний директор

      ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод »

 

______________

(підпис) 

 

Латиш Олександр Миколайович

(ініціали та прізвище керівника) 

 

  

 

М. П. 

 

_13_.03.2017 року

(дата) 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336

3. Місцезнаходження: 51600, м.Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21 , (05658) 6-05-07

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

ІІ. Текст повідомлення

 

17.03.2017р.  наглядовою радою ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання специфікації № 1 на суму 26784000грн. до Договору, предметом якого є: виконання капітального ремонту обладнання.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (з урахуванням специфікації): 26784тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 29177 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 91,80%.

Рішення про попередне надання згоди на вчинення ПАТ «ВМЗ» значних правочинів направлених на продаж продукції/послуг було прийнято загальними зборами ПАТ «ВМЗ», що відбулися 14.04.2016р. Загальна кількість голосуючих акцій 24923505 шт., кількість голосуючих акцій, що  зареєструвались для участі у загальних зборах-24886810 шт.. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «За» прийняття рішення- 24886810 шт., «проти»- 0 шт..

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод » не визначенi.

 

ІІІ. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. Генеральний директор

    ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод »

 

______________

(підпис) 

 

Латиш Олександр Миколайович

(ініціали та прізвище керівника) 

 

  

 

М. П. 

 

_20_.03.2017 року

(дата) 

 

 

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336

3. Місцезнаходження: 51600, м.Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна 23

4. Міжміський код, телефон та факс: (05658) 6-02-21 , (05658) 6-05-07

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

ІІ. Текст повідомлення

 

27.04.2017р. загальними зборами ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» прийнято рiшення про попереднє надання згоди на  вчинення ПрАТ «ВМЗ»  значних правочинів, якi можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рiшення:

1. Вiдомостi щодо правочинiв - правочини, направлені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 28000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 29177 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 95,97%.

2. Вiдомостi щодо правочинiв - правочини, направлені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 4000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 29177 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 13,71%.

3. Вiдомостi щодо правочинiв - правочини, направлені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 16000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 29177 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 54,84%.

4. Вiдомостi щодо правочинiв - правочини, направлені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 4000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 29177 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 13,71%.

5. Вiдомостi щодо правочинiв - правочини, направлені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 4000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 29177 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 13,71%.

6. Вiдомостi щодо правочинiв - правочини, направлені на закупівлю товарно-матеріальних цінностей товариством. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 28000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 29177 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 13,71%.

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 24 992 420 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 22 221 811шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 22 221 811 шт.,  «проти» прийняття рiшення - 0.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод » не визначенi.

 

ІІІ. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

2. Генеральний директор

    ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод »

 

______________

(підпис) 

 

Латиш Олександр Миколайович

(ініціали та прізвище керівника) 

 

  

 

М. П. 

 

_27.04.2017 року

(дата)