Інвесторам та акціонерам 2018 року

 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 18.04.2018 РОКУ,

(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

 

       На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 150464зв від 13.04.2018 р.), станом на 12 квітня 2018 року загальна кількість акцій складає 26 703 399 простих іменних акцій, а кількість голосуючих акцій складає 24 937 646 штук.


Протоколи з кожного питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВМЗ"