Підсумки

 

Шановний акціонер ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»!

 

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ», що відбулися 09.04.2015 року:

п/п

Питання порядку денного

Рішення прийняті по питанню порядку денного

Підсумки голосування

1.

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» в складі чотирьох осіб: Голова комісії – Привалова Р.Р.; члени комісії –  Ваган О.О., Земляна Н.О., Новодон М.В.

 

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» -  0 голосів

2.

Затвердження порядку денного загальних зборів  акціонерів ПАТ «ВМЗ».

Затвердити   порядок денний загальних зборів акціонерів
ПАТ  «ВМЗ».

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

3.

Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів  ПАТ «ВМЗ»

Затвердити   регламент проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВМЗ»

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

4.

Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2015 рік.

4.1. Роботу дирекції ПАТ «ВМЗ» в 2014 році визнати задовільною.

4.2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

4.3. Затвердити основні напрямки діяльності  товариства  на 2015 рік.

 

«За» 24 886 810 голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

5.

Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік та кошторису наглядової ради на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5.1. Роботу наглядової ради ПАТ «ВМЗ» в 2014 році визнати задовільною.

5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік.

5.3. Затвердити рішення прийняті наглядовою радою ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік.

5.4. Затвердити кошторис  наглядової ради ПАТ «ВМЗ» на 2015 рік.

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

6.

Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік та кошторису ревізійної комісії на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6.1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» в 2014 році визнати задовільною.

6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік.

6.3. Затвердити  кошторис ревізійної комісії  ПАТ «ВМЗ» на 2015 рік.

 

«За» 24 886 810 голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

7.

Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік.

 

1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ВМЗ» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової  звітності ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік.

 

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

8.

Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2014 році..

 

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку   за 2014 рік:

- на виплату дивідендів – 2937373,89 грн.

8.2. Залишити нерозподіленим  прибуток за 2014 рік в розмірі 15322686,73грн., відобразив  у балансі, як нерозподілений прибуток.

 

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

9.

Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2014 рік та затвердження їх розміру.

 

9.1. Виплатити з прибутку за 2014 рік  дивіденди за 2014 рік  у розмірі 0,11грн.  на одну акцію.

 

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

Недійсні -0 голосів

10.

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ

 

10.1. Зміни та доповнення до  Статуту ПАТ «ВМЗ» не вносити.

 

 

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів

11.

Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію

1. Зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до Положення  про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до Положення  про дирекцію Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до  Положення  про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ВМЗ» не вносити.

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

12.

Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

 

1.Припинити повноваження  голови та членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ»: Лазарев Л.В., Распорський В.П.,Распорський А.В., Шутова А.П.,Ковальчук Н.В..

2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати  наглядову раду ПАТ «ВМЗ» у кількості п ятьох осіб строком на  рік  з запропонованих кандидатів: Лазарев Л.В., Распорський В.П., Распорський А.В., Шутова А.П., Ковальчук Н.В..

4 Вважати повноваження обраних членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5. Встановити, що члени наглядової ради ПАТ «ВМЗ» Лазарев Л.В. та Распорський В.П. здійснюють свої повноваження на платній основі, а саме розмір їх винагороди на місяць складає: по 6875грн.

Встановити, що інші члени наглядової ради ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради  ПАТ «ВМЗ».

7. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з членами наглядової ради  ПАТ «ВМЗ».

 

По припиненню:

«За» 24 886 810голосів,

 

По обранню:

Лазарев Л.В. –«За» 24 886 810 голосів;

Распорський В.П.- «За» 24 886 810голосів;

Распорський А.В. –«За» 24 886 810голосів;

Шутова А.П. – «За» 24 886 810 голосів;

Ковальчук Н.В. – «За»

24 886 810 голосів

 

По решті питання – «За» - 24 886 810голосів

«Проти»-0

Утрималось -0 голосів

13.

Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.

 

1. Припинити повноваження  Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»: Горбатко Д.В.., Хавікова В.В., Привалова Р.Р., Лазарева І.Л., Белашової О.І.

2. Вважати повноваження Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати Виконавчу дирекцію ПАТ «ВМЗ» у кількості п ятьох осіб строком на  рік  з запропонованих кандидатів: Латиш О.М., Хавіков В.В., Привалова Р.Р., Лазарев І.Л., Белашова О.І.

4 Вважати повноваження обраних членів виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5. Встановити, що члени виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Виконавчої дирекцією ПАТ «ВМЗ».

7. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з членами виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ».

 

По припиненню:

«За» 24 886 810голосів,

«Недійсні» - 0 голосів,

 

По обранню:

Латиш О.М.- «За»

24 886 810 гол

Лазарев І.Л. –«За» 24 886 810голосів;

Хавіков В.В.- «За» 24 886 810голосів;

Привалова Р.Р. – «За» 24 886 810 голосів;

Бєлашова О.І. – «За»

24 886 810голосів

 

По решті питання – «За» - 24 886 810 голосів

Утрималось -0 голосів

14.

Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

1. Припинити повноваження  голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»: Губа І.О., Микита Я.Б., Нечипоренко С.А..

2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати  ревізійну комісію ПАТ «ВМЗ» у кількості трьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Губа І.О., Микита Я.Б., Косматовський В.В.

4Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5.Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6.Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії  ПАТ «ВМЗ».

7.Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ»  підписати від імені Товариства  договори з членами ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ».

 

По припиненню:

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Недійсні» - 0 голосів

 

По обранню:

Губа І.О. –«За» 24 886 810голосів;

Микита Я.Б.- «За» 24 886 810голосів;

Косматовський В. В.

. –«За» 24 886 810голосів;

 

По решті питання – «За» - 24 886 810 голосів

Утрималось -0 голосів

15.

Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення

 

15.1. Попередньо схвалити рішення про  укладання правочинів (договорів, угод) та затвердити договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та продаж продукції…

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори та здійснити всі необхідні заходи щодо виконання умов договорів

15.2. Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «ВМЗ» прийняти остаточне рішення, щодо:

-  визначення банків в яких товариство може отримувати кредити;

-забезпечення порукою  виконання зобов‘язань інших суб’єктів господарювання за цивільно-правовими угодами;

- визначення майна, яке буде предметом застави/іпотеки;

- визначення особи, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

 

15.3. Надати повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення  щодо вчинення ПАТ «ВМЗ» значних правочинів направлених на придбання оборотних засобів та продаж продукції,  якщо їх ринкова вартість перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними  річної фінансової звітності за 2014 рік та  визначити особу, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

 

15.4. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення,  можуть вчинятись протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

 

 

«За» 24 886 810голосів,

«Проти» - 0голосів,

«Утримались» - 0 голосів

Недійсні- 0голосів

 

 

 

Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                       Дирекція ПАТ «ВМЗ»