Дівиденди 2019

 

 

 

Повідомлення акцонерам про зміну виплати дивідендів

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про зміну порядку виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

 

Позачерговими Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»  02 вересня   2019 року було прийнято рішення  щодо розподілу нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2018 р. та направлення чистого прибутку Товариства за 2011,  2012, 2016, 2017, 2018 роки   в сумі 38 452 894,56 грн. на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

              Виплаті підлягають, в межах розподіленого прибутку за 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 роки  у сумі  38 452 894,56 грн. дивіденди у розмірі  1,44  грн. ( одна гривня сорок чотири копійки)  на одну акцію.

Дивіденди, які будуть нараховані акціонерам-фізичним особам, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1,5% при їх нарахуванні та за їх рахунок, акціонерам –юридичним особам – у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

В зв’язку із нестабільним  фінансовим становищем, відсутністю ринку збуту та  замовлень у підприємства Наглядовою радою  Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 04 грудня 2019 року прийнято рішення щодо зміни порядку та строків  виплати дивідендів та повідомлення осіб, які мають право на отримання  дивідендів на виконання рішення позачергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод»  та Наглядової ради від 02 вересня 2019 р., а саме:

 

Встановити 18 вересня  2019 рдатою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити частками особам, які мають право на отримання дивідендів, та встановити  наступний строк виплати дивідендів акціонерам  з   06  грудня 2019 р. по 01.03.2020 року включно

 

Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, але не виключно: направлення  відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 18 вересня  2019 р., шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ» .

Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів –Губа Інна Олександрівна , тел. (05658)3-17-17 .

ПрАТ «ВМЗ»

 

 

 -------------------------------

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

 

У зв’язку з прийнятим позачерговими Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 02 вересня 2019 року рішення щодо розподілу нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2018р. та направлення чистого прибутку Товариства за 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 роки в сумі 38 452 894,56 грн. на виплату дивідендів за простими іменними акціями, доводимо до Вашого відома про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

                           - виплаті підлягають, в межах розподіленого прибутку за 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 роки у сумі 38 452 894,56 грн. дивіденди у розмірі 1 ,44 грн. ( одна гривня сорок чотири копійок) на одну акцію.

Дивіденди, які будуть нараховані акціонерам-фізичним особам, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1,5% при їх нарахуванні та за їх рахунок, акціонерам –юридичним особам – у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Встановити 18 вересня 2019 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів, встановити наступний строк виплати дивідендів акціонерам:

з 27 вересня 2019р. по 01 березня 2020 року (включно).

 

Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, але не виключно: направлення в повному обсязі відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 18 вересня  2019р., починаючи з 27 вересня 2019 року по 01 березня 2020 року (включно), шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ».

 

   Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів –Губа Інна Олександрівна , тел. (05658)3-17-17 .

ПрАТ «ВМЗ»

 

---------------------------------------

 

21.08.2019 року 12:37  

Повідомлення акціонерам про виплати дівідентів 2019

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

 

У зв’язку з прийнятим черговими Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 18квітня 2019 року рішення щодо розподілу та направлення чистого прибутку Товариства за 2018 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями, доводимо до Вашого відома про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

                           - виплаті підлягають, в межах розподіленого прибутку за 2018 р. у розмірі 4 005 510,00 грн. дивіденди за 2018 рік у розмірі 0,15 грн. на одну акцію.

Дивіденди, які будуть нараховані акціонерам-фізичним особам, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1,5% при їх нарахуванні та за їх рахунок, акціонерам –юридичним особам – у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Встановити 19 серпня 2019 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів, встановити наступний строк виплати дивідендів акціонерам:

з 22 серпня 2019р. по 18 жовтня 2019 року (включно).

 

Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, але не виключно: направлення в повному обсязі відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 19 серпня 2019р., починаючи з 22 серпня 2019 року по 18 жовтня 2019року (включно), шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ».

 

   Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів –Губа Інна Олександрівна , тел. (05658)3-17-17 .

ПрАТ «ВМЗ»