Дівиденди 2019

 

21.08.2019 року 12:37  

Повідомлення акціонерам про виплати дівідентів 2019

 ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 

Шановні акціонери!

 

У зв’язку з прийнятим черговими Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський машинобудівний завод» 18квітня 2019 року рішення щодо розподілу та направлення чистого прибутку Товариства за 2018 рік на виплату дивідендів за простими іменними акціями, доводимо до Вашого відома про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

                           - виплаті підлягають, в межах розподіленого прибутку за 2018 р. у розмірі 4 005 510,00 грн. дивіденди за 2018 рік у розмірі 0,15 грн. на одну акцію.

Дивіденди, які будуть нараховані акціонерам-фізичним особам, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1,5% при їх нарахуванні та за їх рахунок, акціонерам –юридичним особам – у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Встановити 19 серпня 2019 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

 

Виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів, встановити наступний строк виплати дивідендів акціонерам:

з 22 серпня 2019р. по 18 жовтня 2019 року (включно).

 

Виплати здійснювати безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме, але не виключно: направлення в повному обсязі відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, станом на 19 серпня 2019р., починаючи з 22 серпня 2019 року по 18 жовтня 2019року (включно), шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок) та/або через касу ПрАТ «ВМЗ».

 

   Поштові витрати та комісію  за перерахування дивідендів  акціонерам – фізичним/юридичним особам покласти на  акціонерів.

 

Контактна особа ПрАТ «ВМЗ» з приводу виплати дивідендів –Губа Інна Олександрівна , тел. (05658)3-17-17 .

ПрАТ «ВМЗ»