Дивіденди

 

Шановний акціонер ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»!

  Річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ВМЗ» 09.04.2015 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 09.04.2015  року) було прийнято рiшення виплатити дивiденди за  результатами  діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2014 рік  у розмiрi 0,11 грн. на одну акцiю.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2014 рік – 12.05.2015р.

Строк виплати дивідендів:

- дата початку виплати дивiдендiв за 2014 рік 15.05.2015р.

- дата закiнчення виплати дивiдендiв за 2014 рік 08.10.2015р.

Порядок виплати дивідендів за 2014 рік:

     Для виплати дивідендів  Публічне акціонерне товариство  «ВМЗ» (місцезнаходження:  51600, Україна, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23) в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перерахує дивіденди Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, вул.  Нижний Вал, буд.17/8) на грошовий рахунок, відкритий у ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ  ТОВАРИСТВІ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г) для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів, які мають право на отримання дивідендів.

Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21

                                                                                                             

            Дирекція ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»