Повідомлення про підсумки 2013

 

 Шановний акціонер ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»!

 

На виконання вимог статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ВМЗ», що відбулися 26.04.2013 року:

№ п/п

Питання порядку денного

Рішення прийняті по питанню порядку денного

Підсумки голосування

1.

Обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» в складі чотирьох осіб:

Голова комісії – Привалова Р.Р.; члени комісії –  Плахотна Т.О., Бердник М.В., Новодон М.В.

 

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

2.

Затвердження порядку денного загальних зборів ПАТ «ВМЗ».

Затвердити   порядок денний загальних зборів акціонерів
ПАТ  «ВМЗ».

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

3.

Затвердження регламенту проведення загальних зборів ПАТ «ВМЗ»

Затвердити   регламент проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «ВМЗ»

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 4028 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

4.

Затвердження  річного звіту Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ВМЗ» на 2013 рік.

4.1. Роботу дирекції ПАТ «ВМЗ» в 2012 році визнати задовільною.

4.2. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «ВМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

4.3. Затвердити основні напрямки діяльності  товариства  на 2013 рік.

 

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

5.

Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та кошторису наглядової ради на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5.1. Роботу наглядової ради ПАТ «ВМЗ» в 2012 році визнати задовільною.

5.2. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.

5.3. Затвердити рішення прийняті наглядовою радою ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.

5.4. Затвердити кошторис  наглядової ради ПАТ «ВМЗ» на 2013 рік.

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

6.

Затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік та кошторису ревізійної комісії на 2013 рік.Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

6.1. Роботу ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» в 2012 році визнати задовільною.

6.2. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.

6.3. Затвердити  кошторис ревізійної комісії  ПАТ «ВМЗ» на 2013 рік.

 

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 4028 голосів

7.

Затвердження висновків Ревізійної комісії, річного звіту та балансу ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.

 

1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ВМЗ» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової  звітності ПАТ «ВМЗ» за 2012 рік.

 

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

8.

Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «ВМЗ» за підсумками роботи у 2012 році..

 

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку   за 2012 рік:

- на виплату дивідендів – 12817631,52 грн.

8.2. Залишити нерозподіленим  прибуток за 2012 рік в розмірі 9564267,42грн., відобразив  у балансі, як нерозподілений прибуток.

 

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

Недійсні-4028

9.

Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2012 рік та затвердження їх розміру.

 

9.1. Виплатити з прибутку за 2012 рік  дивіденди за 2012 рік  у розмірі 0,48грн.  на одну акцію.

 

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

10.

Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ВМЗ

 

10.1. Зміни та доповнення до  Статуту ПАТ «ВМЗ» не вносити.

 

 

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 4028 голосів

11.

Про внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію та Положення про ревізійну комісію

1. Зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до Положення  про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до Положення  про дирекцію Публічного акціонерного товариства «ВМЗ», до  Положення  про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ВМЗ» не вносити.

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 4028 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

12.

Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Наглядової ради ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

 

1.Припинити повноваження  голови та членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ»: Лазарев Л.В., Распорський В.П.,Распорська Т.В., Шутова А.П.,Камінський П.В..

2. Вважати повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати  наглядову раду ПАТ «ВМЗ» у кількості пятьох осіб строком на  рік  з запропонованих кандидатів: Лазарев Л.В., Распорський В.П.,Распорська Т.В., Шутова А.П.,Ковальчук Н.В..

4 Вважати повноваження обраних членів наглядової ради ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5. Встановити, що члени наглядової ради ПАТ «ВМЗ» Лазарев Л.В. та Распорський В.П. здійснюють свої повноваження на платній основі, а саме розмір їх винагороди на місяць складає: по 6875грн.

Встановити, що інші члени наглядової ради ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради  ПАТ «ВМЗ».

7. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з членами наглядової ради  ПАТ «ВМЗ».

 

По припиненню:

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 4028голосів

 

По обранню:

Лазарев Л.В. –«За» 24954025 голосів;

Распорський В.П.- «За» 24962175голосів;

Распорська Т.В. –«За» 24919150голосів;

Шутова А.П. – «За» 24898175 голосів;

Ковальчук Н.В. – «За»

24898175 голосів

 

По решті питання – «За» - 24948560голосів

Утрималось -4028 голосів

13.

Про припинення повноважень членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Виконавчої дирекції.

 

1. Припинити повноваження  Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»: Хавікова В.В., Нікітенко О.О., Черніго С.М., Маслова В.Г., Белашової О.І.

2. Вважати повноваження Генерального директора та членів Виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати Виконавчу дирекцію ПАТ «ВМЗ» у кількості пятьох осіб строком на  рік  з запропонованих кандидатів: Хавікова В.В., Нікітенко О.О., Черніго С.М., Лазарев І.Л., Белашова О.І.

4 Вважати повноваження обраних членів виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5. Встановити, що члени виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Виконавчої дирекцією ПАТ «ВМЗ».

7. Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ» підписати від імені Товариства  договори з членами виконавчої дирекції ПАТ «ВМЗ».

 

По припиненню:

«За» 24 948560голосів,

«Проти» - 4028 голосів,

 

По обранню:

Лазарев І.Л. –«За» 24901675голосів;

Хавіков В.В.- «За» 24959450голосів;

Нікітенко О.О. –«За» 24954450голосів;

Черніго С.М. – «За» 24931150 голосів;

Бєлашова О.І. – «За»

24902100 голосів

 

По решті питання – «За» - 24948560голосів

Утрималось -4028 голосів

14.

Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» та обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ», затвердження умов цивільно-правових(трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

1. Припинити повноваження  голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»: Губа І.О., Микита Я.Б., Нечипоренко С.А..

2. Вважати повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» такими, що втратять чинність з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

3. Обрати  ревізійну комісію ПАТ «ВМЗ» у кількості трьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Губа І.О., Микита Я.Б., Нечипоренко С.А..

4Вважати повноваження обраних голови та членів ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ»  такими, що набудуть чинності з моменту складання протоколу засідання лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

5.Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

6.Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії  ПАТ «ВМЗ».

7.Доручити генеральному директору ПАТ «ВМЗ»  підписати від імені Товариства  договори з членами ревізійної комісії ПАТ «ВМЗ».

 

По припиненню:

«За» 24 952588голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

 

По обранню:

Губа І.О. –«За» 24940615голосів;

Микита Я.б.- «За» 24950175голосів;

Нечипоренко С.А. –«За» 24930725голосів;

 

По решті питання – «За» - 24948560голосів

Утрималось -4028 голосів

15.

Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятись ПАТ «ВМЗ» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення

 

15.1. Попередньо схвалити рішення про  укладання правочинів (договорів, угод) та затвердити договори на закупівлю товарно-матеріальних цінностей та продаж продукції…

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори та здійснити всі необхідні заходи щодо виконання умов договорів

15.2. Надати повноваження наглядовій раді ПАТ «ВМЗ» прийняти остаточне рішення, щодо:

-  визначення банків в яких товариство може отримувати кредити;

-забезпечення порукою  виконання зобов‘язань інших суб’єктів господарювання за цивільно-правовими угодами;

- визначення майна, яке буде предметом застави/іпотеки;

- визначення особи, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

 

15.3. Надати повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення  щодо вчинення ПАТ «ВМЗ» значних правочинів направлених на придбання оборотних засобів та продаж продукції,  якщо їх ринкова вартість перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними  річної фінансової звітності за 2012 рік та  визначити особу, яка буде підписувати такий правочин від імені товариства.

 

15.4. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення,  можуть вчинятись протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

 

 

«За» 24 949903голосів,

«Проти» - 0 голосів,

«Утримались» - 0 голосів

Недійсні- 2685голосів

Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21                                                                        Дирекція ПАТ «ВМЗ»

 

Шановний акціонер ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»!

                Повідомляємо Вам, що річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 26.04.2013 року було прийнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам  за 2012 рiк.

Дивiденди   за 2012 рiк будуть виплачуватись згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному станом на 26.06.2013р.

Розмiр дивідендів на одну акцію складає 0,48 грн.

Строк виплати дивідендів - з 27.06.2013р. по 26.10.2013р.

Порядок виплати дивiдендiв:

- акцiонерам - юридичним особам шляхом перерахування дивiдендiв на їх банкiвський рахунок;

- акцiонерам - фiзичним особам, якi є працiвниками товариства шляхом перерахування дивiдендiв на пластиковi картки;

- акцiонерам - фiзичним особам, якi не є працiвниками товариства шляхом перерахування дивiдендiв поштовим переказом або через касу товариства.

Поштові витрати та комісію банку за перерахування дивідендів  акціонерам - фізичним особам буде покладено на акціонерів.

         Довідки за телефоном: (05658) 6-02-21

                Дирекція ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»