Особлива інформація

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровський машинобудівний завод».

2. Код за ЄДРПОУ: 05749336

3. Місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська область, м.Верхньодніпровськ, вул.Гагарина, буд.23, 51600

4. Міжміський код, телефон та факс: (05658)60221, (05658)60507

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.vmz.com.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст повідомлення

 

     07.04.2015р. ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод» отримало від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» Перелік акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складений на підставі  реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 03.04.2015р., з якого дізналось про наступні зміни, що сталися у власника акцій ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод», якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

 

      Повне найменування юридичної особи – власника акцій, щодо якого виникла інформація:  Товариство  з обмеженою відповідальністю « Компанія з управління активами «ПАРАНГОН» (Пайовий  недиверсифікований венчурний  інвестиційний фонд закритого типу «Феолент»). Код за ЄДРПОУ: 34464724. Місцезнаходження: Автономна Республіка Крим, 99053, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 33-А/3-1. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 10,9592% (2926478 акції). Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 0 % (0 акції).

 

     Повне найменування юридичної особи – власника акцій, щодо якого виникла інформація: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Стартап». Код за ЄДРПОУ: 38866104. Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0% (0 акції). Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 21,0857 % (5630609 акції).

 

Повне найменування фізичної особи – власника акцій, щодо якого виникла інформація: Распорський Віктор Петрович. ІН 2307308593. Місцезнаходження: Україна, 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Ленінградська, буд.22, кв.16. Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 28,3529% (7571187акції). Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 31,0657 % (8295601 акції).

 

ІІІ. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

 

Генеральний директор

ПАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод»

 

______________

(підпис) 

 

____Д.В.Горбатко_____

(ініціали та прізвище керівника) 

 

  

 

М. П. 

 

07.04.2015 року

(дата)