Інша інформація до повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів


27.04.2023


Інформація згідно вимог ч. 3 ст. 52 (27.04.2023)

 

                                 ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
                                  ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
                                               ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 28.04.2023 РОКУ,  
                    (ВИМОГИ ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 52 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА») 
 
       На  дату  складання  переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у  загальних  зборах Приватного акціонерного товариства  «Верхньодніпровський машинобудівний завод», складеним Публічним  акціонерним  товариством  «Національний  депозитарій  України»  (вих.  №  92579  від 26.04.2023  року),    станом  на  25  квітня  2023  року  загальна  кількість  акцій  складає  26703399 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 25 006 471 штука.  
 

Інформація згідно вимог ч. 3 ст. 52 (27.04.2023) (Подпись PKCS #7)